Great Food + Great Storytelling = Fantastic Film

The Master storyteller & actor Jon Favreau hits us with one of 2014´s simplest, cutest and well told stories. This story which comes from the man that started out as Monica Geller`s boyfriend in the legendary TV series «Friends» in the 1990´s, and moved on to do Iron Man I & II.  He shows us that he repeatedly and yet again can conceive a solid story.  Clearly visualized, this story is about an absent father who has career problems, however, the viewers are being well entertained with interests like great cooking, great music and amazing performance from all parts involved. This all melts together in a magical way.   

This is the story of Chef Carl Casper, who has seen better days and is now stuck at a job he hates. He is divorced and is a weekend dad. Dosen´t this sound interesting? This story may be for the more grown up crowd, but I would urge people from 20 and up to at least see it. Because I LOVE this story. This has food, love and friendship. I ask, what more do you want out of life? Thats up to you of course, but thats what I want. So, If you love those things, check out «Chef» at you local iTunes or DVD / Blu Ray.  

In Norwegian/På Norsk:

God mat + flott Storytelling = Fantastisk Film

Mester historiefortelleren og skuespilleren Jon Favreau gir oss en av 2014's enkleste, søteste og godt fortalte historier. Denne historien som kommer fra mannen som startet som Monica Geller`s kjæreste i den legendariske TV-serien «Friends» på 1990-tallet, og gikk videre til å gjøre Iron Man I & II. Han viser at han tydelig fortsatt vet hva han gjør ved å fortelle en historien om en fraværende far som har karriere problemer på en interessant og glimrende måte.

Dette er historien om Chef Carl Casper, som har sett bedre dager og sitter nå fast i en jobb han hater. Han er skilt og er en helgepappa. Høres ikke dette interessant ut? Vel, denne historien er kanskje for de mer voksene, men jeg vil oppfordre folk fra 20 og opp til minst se den. Fordi jeg elsker denne historien. Den har mat, kjærlighet og vennskap. Jeg spør, hva mer trenger du ut av livet? Det opp til deg selvfølgelig, men det er hva jeg vil ha ut av livet. Så, hvis du elsker disse tingene, sjekk ut «Chef» på din lokale iTunes eller DVD / Blu Ray.

A Monument and A Classic from the 1980s

A Monument and A Classic from the 1980s

As a well educated Film-Lecturer and a Lover of all scene arts,  It always frustratets me that when a major newspapers,  not only in Norway, hires "critics"  who propably are good journalists, however they do not have any education in film or art.  Now, I am not some art expert, so I will not say much about that.  My field is movies and storytelling,  I will indeed try to see what a movie is created for.  I am personally very passionate about good storytelling and good acting,  but at the same time I have a good understanding for "why"  a film is being told the way it is.  There are bad movies,  that's not it.  But these so-called critics have either not understood,  or they are writing good or bad reviews, mostly just to provoke.  For my part I try to properly understand,  and be clearly honest in my criticisms of stories,  especially from film history,  therefore I will begin with a film that was hated by "critics" ,  but loved by the people.  And I,  for my part,  can well understand why,  and why it nowdays stands as a monument in the international film history.  Im talking about "Flashdance" ,  with the wonderful  Jennifer Beals.

 

In Norwegian/ På Norsk:

Som en velutdannet filmviter og elsker av all scenekunst, så blir jeg alltid så frustrert når store aviser, ikke bare i Norge, ansetter kritikere som helt sikkert er gode journalister,  men som har «faens ikke» greie på film eller kunst.  Nå er jeg ikke noe kunst ekspert, så jeg skal ikke si så mye om det. Mitt felt er film og historiefortelling, jeg ser hva en film er skapt for. Jeg er personlig veldig opptatt av at det skal være en god historie og gode skuespillere, men jeg har god forståelse for hvorfor en film blir fortalt som den gjør. Det finnes dårlig filmer, det er ikke DET,  men disse såkalte "kritikerne"  har enten ikke forstått,  eller så skriver de gode eller dårlige anmeldelser bare for å "provosere".  Jeg,  for MIN del,  prøver å FORSTÅ og være ærlig i mine kritikker av historier fra filmhistorien,  derfor vil jeg begynne med en film som ble hatet av «Kritikerne»,  men elsket av folket.  Jeg for min del skjønner godt hvorfor,  og hvorfor den nå i dag står som en bauta eller et monument i den internasjonale filmhistorien, nemlig «Flashdance» med den fantastiske Jennifer Beals. 

Read More

«I aim to Misbehave»

«I aim to Misbehave»

Question: Did you Know that Sci-Fi Movies are not about the Future? No, they are actually about the present, but set in the Future. In this movie the master storyteller Joss Whedon (Avengers, 2012 and Buffy, 1996-2003) takes the past, the future and makes it feel like the present. This movie which is a prolonging of his Cult hit TV series «Firefly» (2002-2003), stands on it own. If you have not seen the Tv series, don't worry, you will love it anyway.

Read More

«The Humanity Game»

«The Humanity Game»

«The Imitation Game» is a story that seems to be about Alan Turing and how he broke the nazi code machine Enigma. But, instead this becomes a story about humanity, about how it is to be different and how it is to be a homosexual in a time when it was looked upon as a disease. This is a short insight into the hard life of Alan Turing, and how he helped the Allied Forces to win the war.

Read More